Darba laika uzskaites sistēma

Sistēma paredzēta ērtākai nostrādāto stundu reģistrēšanai un rēķinu izrakstīšanai klientiem.

Tā ir piemērota gan nelieliem uzņēmumiem strādājošiem pakalpojumu jomā gan individuāliem darbiniekiem, pašnodarbinātām personām.

Darba laika uzskaites programma ļauj ērti reģistrēt pie kāda projekta nostrādātas stundas, izdrukāt atskaiti un izrakstīt rēķinu.

Programmas iespējas:

  • Dažādi lietotāju tiesību pieejas līmeņi
  • Darbus var organizēt pēc klientiem un projektiem.
  • Kopsavilkuma atskaites.
  • Rēķinā parādās projekta nosaukums, pakalpojuma nosaukums, nostrādātas stundas un samaksas summa.
  • Sistēma ļauj norādīt klientiem un konkrētiem darbiem dažādas stundu likmes.
  • Rēķinus var izrakstīt gan ar gan bez PVN.
  • Rēķinus un atskaites var saņemt gan PDF gan Excel formātā